Plan spotkań w ramach seminarium zakładowego w roku akademickim 2023/2024:

9.04.2024 g. 12:15Szymon Kruszewski – „Opracowanie i implementacja wybranych metod przetwarzania danych pomiarowych w systemie monitoringu opartym na impulsowych czujnikach radarowych”
7.05.2024 g. 12:15Grzegorz Gwardys – „Zastosowanie klasyfikacji akcji w Systemie CalfCam oraz jego przybliżenie”
4.06.2024 g. 12:15Xin Chang – „Dynamic Data-Driven Quantization Range Pinpointing: A Ping Pong Ball Approach for Precision Adjustments”

Michał Daniluk – „Multi modalny system rekomendacji”
11.06.2024 g. 12:15Daniel Mostowski – „Systemy rekomendacyjne do diagnostyki wiązki laserowej oparte na algorytmach sztucznej inteligencji”
16.01.2024
g. 12:15
Michał Daniluk – „Multimodalny system rekomendacji produktów odzieżowych – postęp prac w pracy doktorskiej”
30.01.2024
g. 12:15
Daniel Mostowski – „Automatyczna diagnostyka wiązki laserowej – postęp prac w pracy doktorskiej”

Poprzednie semestry