Plan spotkań w ramach seminarium zakładowego w roku akademickim 2022/2023:

16.01.2024
g. 12:15
Michał Daniluk – „Multimodalny system rekomendacji produktów odzieżowych – postęp prac w pracy doktorskiej”
30.01.2024
g. 12:15
Daniel Mostowski – „Automatyczna diagnostyka wiązki laserowej – postęp prac w pracy doktorskiej”

Poprzednie semestry