Plan spotkań w ramach seminarium zakładowego w roku akademickim 2022/2023:

30.03.2023 Grzegorz Pastuszak, Grzegorz Galiński – „Kompresja danych pomiarowych w eksperymentach fizycznych”
20.04.2023 Kajetana Snopek – „Omówienie działalności i spraw bieżących ZIM”
27.04.2023 Paweł Mazurek – „Zastosowanie impulsowych czujników radarowych w systemie monitoringu osób starszych”
11.05.2023 Jakub Wagner – „Analiza chodu człowieka za pomocą czujnika głębi”
18.05.2023 Szymon Kruszewski – „Automatyczne rozpoznawanie czynności osoby starszej w systemie monitoringu opartym na impulsowych czujnikach radarowych”
1.06.2023 Michał Daniluk – „Multimodalny system rekomendacji produktów odzieżowych – postęp prac w pracy doktorskiej”
15.06.2023 Daniel Mostowski – „Automatyczna diagnostyka wiązki laserowej – postęp prac w pracy doktorskiej”
12.01.2023
g. 18:00
Michał Daniluk – „Node classification in massive heterogeneous graphs”
19.01.2023
g. 18:00
Daniel Mostowski – „Automatyczna diagnostyka wiązki laserowej – postęp prac”

Plan spotkań w ramach seminarium zakładowego w roku akademickim 2021/2022:

11.05.2022
g. 18:00
Michał Daniluk – „H&M Personalized Fashion Recommendations Challenge”
18.05.2022
g. 18:00
Mikołaj Wieczorek – „MLOps perspective on implementing Machine Learning solutions”
27.05.2022
g. 18:00
Daniel Mostowski – „Klasyfikatory dyfrakcji wiązki laserowej – postęp prac”
15.12.2021
g. 18:00
Michał Daniluk – „RecSys Twitter Challenge 2021: Twitter user engagement prediction with a fast neural model”
15.12.2021
g. 18:00
Daniel Mostowski – „Klasyfikatory dyfrakcji wiązki laserowej – wyniki prac”
15.12.2021
g. 18:30
Mikołaj Wieczorek – „A Comprehensive Recommender System for Fashion ​E-commerce Industry​: Project overview & motivations”

Plan spotkań w ramach seminarium zakładowego w roku akademickim 2020/2021:

18.11.2020
g. 18:00
Mikołaj Wieczorek – ” A Comprehensive Recommender System for Fashion E-commerce Industry. Motivation, project overview & current state of research”
25.11.2020
g. 18:00
Michał Daniluk – „Multi-modal recommendation system for e-commerce. Motivation and project overview”
2.12.2020
g. 18:00
Daniel Mostowski – „Rekomendacyjne systemy diagnostyki wiązki laserowej oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Obszar i przesłanki badań, rys historyczny rozwiązań dostępnych w literaturze oraz plan badań własnych”
20.01.2021
g. 18:30
Mikołaj Wieczorek – „A Strong Baseline for Fashion Retrieval with Person Re-Identification Models”

Michał Daniluk – ” EMDE – An efficient manifold density estimator for all recommendation systems „
3.02.2021
g. 18:00
Daniel Mostowski – „Rekomendacyjne systemy diagnostyki wiązki laserowej oparte na algorytmach sztucznej inteligencji – postępy prac”
2.06.2021 g. 17:30Daniel Mostowski – „Wybór odpowiedniego klasyfikatora dyfrakcji w obrazie wiązki laserowej”
2.06.2021 g. 17:30Michał Daniluk – „Modeling Multi-Destination Trips with Sketch-Based Model”
2.06.2021 g. 17:30 Mikołaj Wieczorek – „A Comprehensive Recommender System for Fashion ​E-commerce Industry​  – 2nd semester update”

Strona główna Seminarium