Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu obejmuje większość aspektów współczesnej techniki obrazowej, od zagadnień podstawowych do najnowszych i najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin: cyfrowe przetwarzanie obrazu wraz z technikami multimedialnymi, kompresja danych multimedialnych, analiza obrazów i rozpoznawanie obiektów, głębokie sieci neuronowe w mediach cyfrowych. Odrębną dziedziną jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych i polepszenie jakości pomiarów metodami cyfrowego przetwarzania sygnałów. Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje również naukę programowania.

W skład Zakładu wchodzą trzy pracownie:

Pracownia Zastosowań Głębokich Sieci Neuronowych w Mediach Cyfrowych zajmuje się aplikacjami głębokich sieci neuronowych w różnych aspektach przetwarzania multimediów, mi.in.: detekcji i rozpoznawaniu obiektów, kompresji danych, steganografii

Pracownia Algorytmów Sprzętowych w Mediach Cyfrowych zajmuje się tematami badawczymi dotyczącymi opracowywania i optymalizacji algorytmów i architektur w zakresie przetwarzania i kompresji danych wizyjnych. W szczególności prace badawczo-rozwojowe obejmują:

 • modyfikacje algorytmów programowych standardów kodowania wideo mające na celu ich efektywną implementację w strukturach układów scalonych;
 • opracowanie nowych metod kompresji danych multimedialnych i pomiarowych dla celów transmisji i archiwizacji;
 • opracowanie nowych architektur sprzętowych i sprzętowo-programowych systemów kompresji i przetwarzania wideo;
 • opracowanie nowych mikroarchitektur sprzętowych poszczególnych modułów kodeków wizyjnych;
 • efektywne mapowanie architektur i mikroarchitektur w strukturach programowalnych FPGA i układach ASIC.

Pracownia Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych zajmuje się metodami przetwarzania danych pomiarowych:

 • w systemach monitoringu osób starszych (za pomocą czujników radarowych i czujników głębi);
 • w systemach analizy sygnałów optycznych (w zakresie długości fali 200-1600 nm);
 • w systemach analizy sygnałów akustycznych (w zakresie częstotliwości 0-25 kHz).

Celem badań jest opracowanie spójnej metodyki przetwarzania danych pomiarowych, obejmującej:

 • metody odtwarzania mezurandu;
 • metody wzorcowania systemu pomiarowego;
 • metody oceny niepewności pomiaru.