dr hab. inż. Kajetana Snopek

Kierownik Zakładu
profesor uczelni, pok. 443, tel.: +48 (22) 234 7713

prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski

profesor, pok. 445, tel.: +48 (22) 234 7721
biogram, strona domowa

prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

profesor, pok. 452, tel.: +48 (22) 234 5315
strona domowa

dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak

profesor uczelni, pok. 451, tel.: +48 (22) 234 7840

dr inż. Andrzej Buchowicz

adiunkt, pok. 451, tel.: +48 (22) 234 7840

dr inż. Grzegorz Galiński

adiunkt, pok. 451, tel.: +48 (22) 234 5016

dr inż. Krystian Ignasiak

adiunkt dydaktyczny, pok. 451, tel.: +48 (22) 234 5016

dr inż. Paweł Mazurek

adiunkt, pok. 439, tel.: +48 (22) 234 5772

dr inż. Andrzej Miękina

adiunkt, pok. 439, tel.: +48 (22) 234 7346
strona domowa

dr inż. Jakub Wagner

adiunkt, pok. 439, tel.: +48 (22) 234 5772

dr inż. Xin Chang

adiunkt, pok. 452, tel.: +48 (22) 234 7957

dr inż. Marek Rusin

adiunkt, pok. 426, tel.: +48 (22) 234 7626

mgr inż. Grzegorz Gwardys

asystent, pok. 450, tel.: +48 (22) 234 7957

mgr inż. Szymon Kruszewski

doktorant

mgr inż. Michał Daniluk

doktorant

mgr inż. Daniel Mostowski

doktorant