➤ CAMSAT

Opracowanie oraz wykonanie zestawu prototypów przemienników sygnałów HD, realizacja 2016-2017

Praca umowna dla firmy CAMSAT. Projekt koncentrował się na opracowaniu konwerterów sygnałów między trzema typami analogowych sygnałów wideo o wysokiej rozdzielczości: AHD, TVI i CVI. Rezultatem jest urządzenie mogące przyjąć dowolny z trzech formatów i wygenerować sygnał wyjściowy w jednym wybranym formacie. Urządzenie obsługuje automatyczne dostosowanie do formatu wejściowego, skalowanie rozdzielczości, sterowanie PTZ i współpracę z urządzeniami radiowymi. Projekt został zrealizowany jako moduł elektroniczny wyposażony w układ FPGA (Xilinx Spartan 6) oraz układy przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych dedykowane do sygnałów wizyjnych. Opracowane urządzenia są produkowane i sprzedawane przez firmę CAMSAT.

➤ BIOWIZ

Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo, realizacja 2015-2018

Projekt realizowany w ramach konsorcjum jednostek naukowych: Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), NASK, AGH w Krakowie oraz Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, finansowany przez NCBR. Celem projektu było stworzenie systemu komputerowego wspierającego funkcjonariuszy służb mundurowych w identyfikacji biometrycznej osób (identyfikacja twarzy i/lub całej sylwetki) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach wideo. System zrealizowany został jako narzędzie interaktywne, pozwalające m.in. na: detekcję twarzy, wyodrębnianie klatek sekwencji wideo z obrazami twarzy, śledzenie twarzy oraz całej sylwetki w sekwencji wideo, identyfikacja osób zaznaczonych na zdjęciach lub sekwencji wideo. Tematyka prac badawczych zespołu ZIM koncentrowała się na zadaniach:

  • detekcja jakości obrazu (określenie przydatności do dalszego przetwarzania i analizy)
  • detekcja twarzy
  • lokalizacja punktów szczególnych twarzy
  • rozpoznawanie twarzy

w ramach których opracowano nowoczesne algorytmy bazujące na splotowych sieciach neuronowych, charakteryzujące się wysoką skutecznością i efektywnością.

LIDER

Architektury Sprzętowe dla Wieloźródłowego Audiowizualnego Kodowania Czasu Rzeczywistego, realizacja 2011-2014

Celem projektu było opracowanie i prototypowa implementacja systemu kodowania audiowizualnego działającego w czasie rzeczywistym i obejmującego generację wielo-widokowej mapy dysparycji. Praktycznym efektem projektu jest sprzętowa aplikacja uruchomiona na platformie FPGA demonstrująca w czasie rzeczywistym kompresję wielokanałowego dźwięku i wielo-widokowego video wraz z estymacją dysparycji. Cyfrowa część systemu jest zintegrowana w jednym układzie FPGA. Sprzętowe przyspieszanie i nowe architektury kodera pozwalają na większą wydajność kompresji audio-video w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami. Dokładna estymacja dysparycji wielo-widokowej wspomaga kompresję video i obliczanie mapy głębi potrzebnej w rekonstrukcji sceny 3D.
więcej

PROTEUS

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe „Proteus”, realizacja 2009-2013

Projekt realizowany w ramach konsorcjum jednostek naukowych, w tym Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW. W ramach projektu IRiTM odpowiedzialny był za opracowanie szczegółowej architektury, implementację i walidację podsystemu łączności, natomiast prace zespołu ZIM związane były z najnowszymi rozwiązaniami w technikach multimedialnych, w szczególności z efektywnymi sprzętowymi implementacjami koderów źródłowych i mechanizmów multipleksacji danych.
strona projektu

PBZ MNiSW-02/II/2007

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji – aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, realizacja 2007-2011

Projekt realizowany w ramach konsorcjum jednostek naukowych, w tym Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW. Tematyka prac badawczych zespołu ZIM zawierała się obszarze zdefiniowanym jako Grupa Tematyczna GT-09: Usługi multimedialne. Badania skoncentrowane były na następujących zagadnieniach:

  • wyszukiwanie danych multimedialnych
  • strumieniowanie danych multimedialnych w sieciach IP
  • adaptacja danych multimedialnych

więcej

CODMUCA

COre subsystem for Delivery of MUltiband data in CAtv, realizacja 2006-2008

Projekt realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum w ramach programu STREP. Tematyka prac badawczych zespołu ZIM obejmowała strumieniowanie wideo, sterowanie serwerem i aplikacje multimedialne.
więcej

VISNET, VISNET II

Networked Audiovisual Media Technologies, realizacja 2004-2009

Projekt realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum jednostek badawczych w ramach unijnego programu Sieć doskonałości (Network of Excellence). Tematyka prac badawczych zespołu ZIM obejmowała szerokie spektrum zagadnień związanych z technikami multimedialnymi, m.in.: kodowanie audio i wideo, modelowanie 3D, wyszukiwanie danych multimedialnych, rozpoznawanie twarzy, segmentacja audio i wideo, śledzenie obiektów.
więcej

HMP

Home Multimedia Platform, realizacja 2002-2004

Projekt realizowany dla komercyjnego zamawiającego. Tematyka prac obejmowała aplikacje do prezentowania dodatkowych danych (informacje o połączeniu telefonicznym, wiadomości e-mail, itp.) dla zintegrowanej platformy video (set top box), zintegrowany system sterowania urządzeniami domowymi oraz bramkę multimedialną.
więcej

M3S

MultiMedia Monitoring and Surveillance, realizacja 1999-2001

Projekt realizowany dla komercyjnego zamawiającego. Tematyka prac obejmowała realizację oprogramowania i sprzętu dla systemu monitoringu wizyjnego, obsługi sensorów alarmowych oraz komunikacji pomiędzy użytkownikami systemu.
więcej

ViLab

Virtual Laboratory in Internet, realizacja 1998

Projekt realizowany w ramach prac Wydziału Elektroniki i Technik informacyjnych. Celem projektu było opracowanie wirtualnego laboratorium, tj. systemu pozwalającego na zdalny dostęp do urządzeń laboratoryjnych i jednostek (serwisów) obliczeniowych.
więcej